ОЛЕКСІЙ ТАРАСЕНКО

ОЛЕКСІЙ ТАРАСЕНКО

Член правління ПАТ «Національний депозитарій України». Кандидат економічних наук. Закінчив Харківський національний економічний університет (магістр) та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Працював на різних посадах в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та з 2011 року Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Входив до складу наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України» та працював головою наглядової ради ПАТ «Фондова біржа «ПФТС». Очолював дисциплінарний комітет Української асоціації інвестиційного бізнесу та входив до складу ради ПАРД. До сфери інтересів входять депозитарна діяльність, корпоративне управління, інвестиційні та пенсійні фонди.