Денис Перцев

Денис Перцев

Головний юрисконсульт Департаменту з корпоративного управління ТОВ «ДТЕК». Закінчив Національний університет Державної податкової служби України, Досвід работи - 7 років. 
Був головним юрисконсультом Юридичного департаменту ПАТ «БАНК КІПРУ»; корпоративним секретарем Юридичного управління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (секретар Правління Банку, Спостережної ради Банку, Загальних зборів акціонерів Банку, Кредитного комітету Банку, КУАП, Тендерного комітету Банку); головним юрисконсультом Відділу претензійно-позовної роботи Юридичного управління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» / ПАТ «УКРСОЦБАНК».